Zastupitelstvo města Děčín

Autor:
Zastupitelstvo města Děčín je vrcholným orgánem obce, který se schází zpravidla jednou měsíčně. Jednání zastupitelstva města jsou veřejná, konají se ve velkém sále Společenského domu Střelnice v Děčíně I. Ze zasedání Zastupitelstva města Děčín se pořizuje on-line vysílání. Obrazové a zvukové záznamy z jednotlivých zasedání jsou následně umístěny na webové stránky města a youtube profil města.

Termíny jednání Zastupitelstva města v roce 2021
I.QII.QIII.QIV.Q
28.01.202129.04.202121.10.2021
25.02.202127.05.202125.11.2021

Termíny jednání Zastupitelstva města v roce 2022
I.QII.QIII.QIV.Q
27.01.202228.04.2022
24.02.202226.05.202225.08.202224.11.2022

Důležité odkazy

 

  Členové rady města

 

  Další členové zastupitelstva

 

Výbory

 • Výbory jsou zřizovány zastupitelstvem města jako jeho iniciativní a kontrolní orgány. Vždy je zřizován finanční výbor a kontrolní výbor.
 • Svá stanoviska, návrhy a zápisy z provedených kontrol předkládají výbory zastupitelstvu města.
 • Činnost výborů zastupitelstva města se řídí zákonem o obcích.
 • Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu města.
 • Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva města. Členy finančního výboru a kontrolního výboru však nemohou být primátor, náměstek primátora, tajemník ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na magistrátu.
 
 • Kontrolní výbor
  (volební období 2018-2022)

  Předseda:
  Mgr. Jan Šmíd

  Členové:
  Jiří Štajner
  Mgr. Arnošt Špaček
  Mgr. Miroslav Samler
  Ing. Karel Kopecký
  Jan Pešek
  Daniel Valko

  Zápisy z jednání kontrolního výboru
  Jednací řád kontrolního výboru
 • Finanční výbor
  (volební období 2018-2022)

  Předseda:
  Ing. Pavel Herites

  Členové:
  Hynek Plachý
  Ing. Miroslava Poskočilová
  Ing. Dana Jirchářová, MBA
  Ing. Martin Vošta
  Bc. Jaroslava Kamarytová Vršitá
  Ing. Zdeněk Machala, Ph.D.

  Zápisy z jednání finančního výboru
  Jednací řád finančního výboru
 • Osadní výbor
  Dolní Žleb

  Zastupitelstvo města Děčín projednalo na svém zasedání dne 13.12.2018 žádost občanů Dolního Žlebu na zřízení osadního výboru v městské části Děčín XIV–Dolní Žleb a pro volební období 2018-2022 zřídilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a § 120 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Osadní výbor Dolní Žleb a určilo v souladu s § 120 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet členů 3.

  Předseda:
  Aleš Suchopárek

  Členové:
  Jan Švihnos
  Pavel Randák

  Zápisy z jednání Osadního výboru Dolní Žleb
 • Dopravní výbor
  (volební období 2018-2022)

  Usnesením č. ZM 11 12 02 02 ze dne 15.12.2011 byl dopravní výbor zrušen ke dni 31.12.2011

  Zápisy z jednání dopravního výboru
 • Městská policie Děčín

  Zastupitelstvo města zřídilo
  Městskou policii Děčín.

Naposledy změněno: 05.11.2021 - 10:58
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
883
rozpočet (mil. Kč)

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2021
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top